SARREMEJANE, Romain, Nuria CID, Rachel STUBBINGTON, Thibault DATRY, Maria ALP, Miguel CANEDO-ARGUELLES, Adolfo CORDERO-RIVERA, Zoltán Szabolcs CSABAI, Cayetano GUTIERREZ-CANOVAS, Jani HEINO, Maxence FORCELLINI, Andres MILLÁN, Amael PAILLEX, Petr PAŘIL, Marek POLÁŠEK, Jose Manuel TIERNO DE FIGUEROA, Philippe USSEGLIO-POLATERA, Carmen ZAMORA-MUÑOZ a Nuria BONADA. DISPERSE: a trait database to assess the dispersal potential of European aquatic macroinvertebrates. Scientific Data. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, roč. 7, č. 1, s. 1-9. ISSN 2052-4463. doi:10.1038/s41597-020-00732-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DISPERSE: a trait database to assess the dispersal potential of European aquatic macroinvertebrates
Autoři SARREMEJANE, Romain (250 Francie), Nuria CID (724 Španělsko), Rachel STUBBINGTON (826 Velká Británie), Thibault DATRY (250 Francie), Maria ALP (276 Německo), Miguel CANEDO-ARGUELLES (724 Španělsko), Adolfo CORDERO-RIVERA (724 Španělsko), Zoltán Szabolcs CSABAI (348 Maďarsko, domácí), Cayetano GUTIERREZ-CANOVAS (724 Španělsko), Jani HEINO (246 Finsko), Maxence FORCELLINI (250 Francie), Andres MILLÁN (724 Španělsko), Amael PAILLEX (756 Švýcarsko), Petr PAŘIL (203 Česká republika, domácí), Marek POLÁŠEK (203 Česká republika, domácí), Jose Manuel TIERNO DE FIGUEROA (724 Španělsko), Philippe USSEGLIO-POLATERA (250 Francie), Carmen ZAMORA-MUÑOZ (724 Španělsko) a Nuria BONADA (724 Španělsko).
Vydání Scientific Data, LONDON, NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, 2052-4463.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10617 Marine biology, freshwater biology, limnology
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 6.444
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00114464
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1038/s41597-020-00732-7
UT WoS 000593906800008
Klíčová slova anglicky dispersal; movement quality; morphological feature; behavioral quality
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 29. 4. 2021 12:25.
Anotace
Dispersal is an essential process in population and community dynamics, but is difficult to measure in the field. In freshwater ecosystems, information on biological traits related to organisms’ morphology, life history and behaviour provides useful dispersal proxies, but information remains scattered or unpublished for many taxa. We compiled information on multiple dispersal-related biological traits of European aquatic macroinvertebrates in a unique resource, the DISPERSE database. DISPERSE includes nine dispersal-related traits subdivided into 39 trait categories for 480 taxa, including Annelida, Mollusca, Platyhelminthes, and Arthropoda such as Crustacea and Insecta, generally at the genus level. Information within DISPERSE can be used to address fundamental research questions in metapopulation ecology, metacommunity ecology, macroecology and evolutionary ecology. Information on dispersal proxies can be applied to improve predictions of ecological responses to global change, and to inform improvements to biomonitoring, conservation and management strategies. The diverse sources used in DISPERSE complement existing trait databases by providing new information on dispersal traits, most of which would not otherwise be accessible to the scientific community.
Návaznosti
GA20-17305S, projekt VaVNázev: Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech
Investor: Grantová agentura ČR, Climatically promoted homogenization of aquatic invertebrates tested on three model lotic systems and historical data
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 18:30