HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Štěpán MIKLÁNEK. Black Box / Černá skříňka : Nový archivář (Video). 1. vyd. INDUSTRA, galerie: HUMAIN, výstava, 16. 9. až 4. 10. 2020, 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Black Box / Černá skříňka : Nový archivář (Video)
Název anglicky Black Box / Černá skříňka : New Archivist (Video)
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel SIKORA (203 Česká republika, domácí) a Štěpán MIKLÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. INDUSTRA, galerie, 2020.
Nakladatel HUMAIN, výstava, 16. 9. až 4. 10. 2020
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Umělecké realizace
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00114883
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Umělecký výzkum pandemie COVID 19; umělá neuronová síť; učení bez učitele; postapokaliptická vize
Klíčová slova anglicky Artistic research of the COVID 19 pandemic; artificial neural network; lunsupervised learning; postapocalyptic vision
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 13. 4. 2021 11:25.
Anotace
Anotace v programu výstavy: Nový archivář je název projektu, v němž experimentujeme s využitím umělých neuronových sítí jako nelidským kurátorským činitelem. Video má ilustrační a edukační charakter. Vizualizuje a popisuje kognitivní procesy realizované umělými neuronovými sítěmi při zpracování datasetu tvořeného tisícovkou vizuálních stop uměleckých projektů a záznamů každodennosti reflektujících zkušenost pandemie nového koronaviru, které byly shromážděny v rámci projektu Černá skříňka / Black Box. Námi vytvořený AI-kurátor se zabývá shromážděným materiálem svým vlastním způsobem, minimálně ovlivněným zkušeností s vizuálními stopami lidské existence, aby nám poskytl (an)estetickou interpretaci této globální kolektivní zkušenosti, k níž nejsme schopni zaujmout kritický odstup.
Anotace anglicky
Annotation in the program of the exhibition: The new archivist is the name of a project in which we are experimenting with the use of artificial neural networks as a non-human curator. The video has an illustrative and educational character. It visualizes and describes the cognitive processes realized by artificial neural networks in the processing of a dataset consisting of a thousand visual traces of art projects and everyday recordings reflecting the experience of the new coronavirus pandemic, which were collected as part of the Black Box project. The AI-curator created by us deals with the collected material in its own way, minimally influenced by the experience with visual traces of human existence, to provide us with an (un)aesthetic interpretation of this global collective experience, to which we are unable to take a critical distance.
Návaznosti
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 22:58