VACKOVÁ, Barbora, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR a Terezie LOKŠOVÁ. Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 38 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči
Název anglicky Communication channels, key actors and contents of communication in Telč
Autoři VACKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ (203 Česká republika, domácí), Rudolf BURGR (203 Česká republika, domácí) a Terezie LOKŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 38 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW zpráva URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00114892
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Lokalita; lokální komunikace; Telč; turismus
Klíčová slova anglicky locality; local communication; Telč; turism
Štítky rivok
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 8. 4. 2021 16:10.
Anotace
V rámci studia lokální komunikace se zaměřujeme jak na budování obrazu města sdíleného směrem ven (k návštěvníkům, potenciálním návštěvníkům, investorům apod.), ale také dovnitř (k místním institucím a obyvatelům). Naším cílem bylo analyzovat co největšího množství dostupných lokálních komunikačních nástrojů a jejich producentů, abychom identifikovali klíčové kanály, aktéry a obsahy komunikace. Zajímaly nás všechny typy komunikace i sdělení – tedy od místních médií přes online komunikační nástroje až po mezilidskou komunikaci a statické nosiče sdělení (například vývěsní prostory a nástěnky, uliční značení, navigace apod.). Hledali jsme odpovědi na otázky: Kdo jsou klíčoví komunikační aktéři v lokalitě? Jaké jsou klíčové komunikační kanály v lokalitě? Jak komunikuje Telč? Jak lidé komunikují o Telči? Jak lidé komunikují s Telčí? Jaký obraz vytváří komunikační produkty o Telči? Jaký je rozdíl mezi obrazem nabízeným návštěvníkům a obyvatelům města? Jaké město vidí turista? Jaké obyvatel? Jaké jsou zdroje této informace? Jaké rozdíly lze identifikovat v závislosti na proměňujícím se zdroji, kanále či publiku?
Anotace anglicky
As part of the study of local communication, we focus on building the image of the city shared outwards (to visitors, potential visitors, investors, etc.), but also inwards (to local institutions and residents). Our goal was to analyze as many available local communication tools and their producers as possible to identify key channels, actors and contents of communication. We were interested in all types of communication and messages - from local media through online communication tools to interpersonal communication and static message carriers (for example, signboards and notice boards, street signs, navigation, etc.). We were looking for answers to the questions: Who are the key communication actors in the locality? What are the key communication channels in the locality? How does Telč communicate? How do people communicate about Telč? How do people communicate with Telč? What image does communication products create about Telč? What is the difference between the image offered to visitors and the inhabitants of the city? What city does the tourist see? What kind of resident? What are the sources of this information? What differences can be identified depending on the changing source, channel or audience?
Návaznosti
TL02000409, projekt VaVNázev: Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč (Akronym: Doma ve městě UNESCO)
Investor: Technologická agentura ČR, ÉTA
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2021 16:02