SMEJKALOVÁ, Lucie a Jindřich FIALA. Jaké jsou bariéry v úspěšnosti projektů proti dětské obezitě? Hygiena. Praha: Tigis, s.r.o., 2020, roč. 65, č. 4, s. 134-139. ISSN 1802-6281. doi:10.21101/hygiena.a1733.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jaké jsou bariéry v úspěšnosti projektů proti dětské obezitě?
Název anglicky What Are the Existing Barriers to the Efficiency of Child Obesity Prevention Programmes?
Autoři SMEJKALOVÁ, Lucie (203 Česká republika, domácí) a Jindřich FIALA (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hygiena, Praha, Tigis, s.r.o. 2020, 1802-6281.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30304 Public and environmental health
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/20:00114893
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.21101/hygiena.a1733
Klíčová slova česky obezita dětí; prevence obezity; programy podpory zdraví – úspěšnost
Klíčová slova anglicky child obesity; obesity prevention; health promotion programmes – success
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 8. 3. 2021 15:02.
Anotace
Cíle: Cílem této práce bylo shrnout a popsat bariéry, které brání úspěšnosti preventivních programů. Metody: Data byla získávána ve 4 vyhledávačích vědeckých publikací pomocí vhodných klíčových slov. Výsledky: Bariéry byly rozděleny do pěti skupin podle subjektů, kterých se dané překážky nejvíce dotýkají. V rodině jsou nejčastěji zmiňovanými bariérami čas a finance. Stejně tak je tomu i u lékařů, kteří navíc poukazují na nejistotu v doporučeních, kterými se mají řídit. U dětí kolidují s compliance především jiné preference – jídelní či volnočasové. Na úrovni škol bývají nejčastějším problémem malé dotace na hodiny tělesné výchovy a personální obsazení aktivit navíc. Celospolečenskou bariérou je pak reklama podporující nezdravý životní styl. Závěr: Prevence by měla cílit především na rodinu jako celek. Program by měl být nenáročný na čas a finance rodičů, čemuž dle popsaných zdrojů přikládali největší význam.
Anotace anglicky
Aims: The aim of this study was to describe and summarise the barriers that hinder the success of preventive programmes. Methods: Data was collected using keyword searches from 4 search engines in scientific publications. Results: Barriers to successful programme implementation were divided into 5 groups according to the subjects most affected by these obstacles. The most frequently mentioned barriers within a family context are time and finances. The same is true of doctors who additionally point out uncertainties in the recommendations that they should follow. For children, the most frequent barriers to compliance are different preferences in eating and leisure. In terms of schools the most common problem is caused by small subsidies for physical education and staffing for extra activities. Advertising that supports unhealthy lifestyles is a barrier on the societal level. Conclusion: Prevention should primarily be focused on the family as a whole. Above all, programmes should not be demanding on parental time and finances to which they attached the greatest importance according to the described sources.
Návaznosti
MUNI/A/1278/2018, interní kód MUNázev: Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/1294/2019, interní kód MUNázev: Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
TL01000320, projekt VaVNázev: Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb
Investor: Technologická agentura ČR, ÉTA
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 22:32