HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology
Authors HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ.
Edition 3. dotisk 1. vyd. Brno, 154 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Textbook
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-6771-4
Keywords in English anatomy splanchnology angiology
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 12/2/2021 15:05.
Abstract
Anatomical handbook of splanchnology and angiology was written for English-speaking students of Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno. The handbook is aimed at second semester Anatomy studies (Anatomy II). Students will find the extended list of terms used for the organ systems, endocrine system, skin, and cardiovascular system, as well as the diagrams relating to these systems.
Abstract (in Czech)
Anatomická příručka splanchnologie a angiologie byla napsána pro studenty LF MU studující v angličtině. Příručka je určena pro studium anatomie ve druhém semestru (Anatomie II). Studenti v příručce najdou rozšířený seznam termínů orgánových systémů, endokrinního systému, kůže a kardiovaskulárního systému, stejně jako některá schémata týkající se těchto systémů.
PrintDisplayed: 26/6/2022 03:50