BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ and Adéla LAMACZOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 52 pp. ISBN 978-80-210-9870-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Student Scientific Conference MUNI Pharm 2021
Name in Czech Studentská vědecká konference MUNI Pharm 2021
Name (in English) Student Scientific Conference MUNI Pharm 2021
Authors BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ and Adéla LAMACZOVÁ.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 52 pp. 2021.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-9870-1
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Changed: 16. 6. 2021 13:13.
Abstract
The Abstract Book is issued annualy on the occasion of the Student Scientific Conference. It consists of the scientific research project abstracts in the field of pharmacy, which are submitted and presented by the students and evaluated by the scientific committee.
Abstract (in Czech)
Sborník je periodickou publikací vydávanou každoročně k příležitosti Studentské vědecké konference. Obsahuje abstrakta jednotlivých vědeckých prací z oboru farmacie, které studenti předkládají ke zhodnocení odborné komisi.
Abstract (in English)
The Abstract Book is issued annualy on the occasion of the Student Scientific Conference. It consists of the scientific research project abstracts in the field of pharmacy, which are submitted and presented by the students and evaluated by the scientific committee.
PrintDisplayed: 16. 1. 2022 12:03