TÓTHOVÁ, Lenka, Tomáš VARGA a Boris JANČA. “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout. In Czeducon 2021. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout
Název česky “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout
Název anglicky In an unprecedented situation: Crisis situation, virtual environment challenges and persons with disabilities
Autoři TÓTHOVÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí), Tomáš VARGA (703 Slovensko, domácí) a Boris JANČA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Czeducon 2021, 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14750/21:00121937
Organizační jednotka Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Klíčová slova česky přístupnost; Universal Learning Design; specifické potřeby; terciární vzdělávání
Klíčová slova anglicky accessibility; Universal Learning Design; special needs; post-secondary education
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D., učo 133415. Změněno: 16. 7. 2021 12:02.
Anotace
V krizových situacích, jako je ta stávající, se univerzity snaží nastavit základní fungování. Menšinové potřeby tak mnohdy ustupují do pozadí více než obvykle. Bezprecedentní situace však nesmí být výmluvou pro opomíjení potřeb např. osob s postižením – naopak, specifické situace kladou ještě větší nároky na přístupnost instituce. Příspěvek rekapituluje a zobecňuje zkušenosti z jarního semestru 2020 a akademického roku 2020/2021 na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se zejména na zajišťování univerzálního designu a individuálního servisu studentům s postižením včetně studentů zahraničních. Přináší i poznatky plynoucí z neplánované realizace velkého množství výuky ve virtuálním prostředí.
Anotace anglicky
In crisis situations such as the current one, universities attempt to ensure their basic functioning, yet the needs of minorities may recede into the background as a result. However, dealing with unprecedented situations must not be an excuse for ignoring the needs of these groups, in this case persons with disabilities. On the contrary, specific situations such as this one place even greater demands on the accessibility of each institution. This paper summarises and draws general conclusions from the experience gained during the Spring 2021 semester at Masaryk University. It mainly focuses on universal design and individual service provision to students with special needs at Masaryk University, including exchange students. It also discusses knowledge resulting from the unplanned implementation of a large amount of teaching in a virtual environment.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 17:27