KOŠATKOVÁ, Markéta. Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu. Sociální Studia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 18, č. 1, s. 35-52. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2021-1-35.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu
Název česky Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu
Název anglicky Situation Analysis and the Role of Discourses in Social Research
Autoři KOŠATKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální Studia, Brno, Masarykova univerzita, 2021, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/21:00119199
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SOC2021-1-35
Klíčová slova česky situační analýza; re-prezentace; diskurz; metodologie; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky situation analysis; re-presentation; discourse; methodology; qualitative research
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 14. 2. 2022 15:10.
Anotace
Článek ilustruje diskurzivní a reflektivní obrat v sociálně vědních výzkumech. Představuje situační analýzu (srov. Clark, 2005; 2019) jako epistemologicko-ontologické východisko pro vědu vyvázanou z pozitivistického paradigmatu. Využití přístupu je prezentováno na realizovaném kvalitativním výzkumném šetření re-prezentace náboženské identity v českém edukačním a sociokulturním prostředí. Situační analýza v širším rámci zkoumá přítomné diskurzy i diskurzy ideologicky zamlčené. V mezo úrovni analýza nabízí vhled do sociálních a diskurzivních arén, které jsou utvářeny kolektivními aktéry, klíčovými materiálními elementy, sociálními organizacemi a institucemi. Na mikro úrovni se zaměřuje na pozice jednotlivých aktérů v situaci. Předkládaný výzkum upozorňuje na nacionalistickou rigiditu českého vzdělávacího systému, který vymísťuje náboženskou jinakost a re-produkuje etnocentrismus. Poodhaluje strukturální nespravedlnosti a nabízí nové formy strukturace a distribuce vědění ve prospěch transnacionalismu a kosmopolitního lidství. Situační analýza přináší multidimenzionální výzkum, který ozvučuje marginalizované diskurzy a podporuje každodennost vědění v sociálně angažovaném, emickém výzkumu sociální reality. Zaměření na jazykové konstrukce v humanitních vědách umožňuje re-definici vlastních entit, vzorců a pravidel. Jejich ne/možné překročení je nutnou reakcí na akcelerační a diverzitní podobu globalizované recentní společnosti.
Anotace anglicky
The article introduces situation analysis (cf. Clarke 2005) as an epistemological-ontological basis for science freed of the positivistic paradigm. Situation analysis in a broader perspective dives into present discourses as well as discourses that have been concealed. At the meso-level, the analysis offers insight into social and discursive arenas formed by collective actors, key material elements, social organizations and institutions. At the micro-level it is aimed at the position of individual actors in a situation. Situational analysis provides multidimensional research resonating marginalized discourses and supports the everydayness of knowledge in asocially engaged, emic research of social reality. The focus on language constructions in the humanities allows for the re-definition of one’s own entities, formulas, and rules. Their (im)possible transgression is a necessary response to the accelerated and diverse shape of the recent globalized and particularized society.
Návaznosti
GA19-13038S, projekt VaVNázev: Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup
Investor: Grantová agentura ČR, Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2023 20:54