PYTLÍK, Petr a Klára HANÁKOVÁ. POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila. Brno: JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-183-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
Název česky POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
Název anglicky POSPA… life and artistic career of director Zdeněk Pospíšil
Autoři PYTLÍK, Petr a Klára HANÁKOVÁ.
Vydání Brno, 2021.
Nakladatel JAMU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7460-183-5
Klíčová slova česky Zdeněk Pospíšil; Husa na provázku; Balada pro banditu
Klíčová slova anglicky Zdeněk Pospíšil; Husa na provázku; Balada pro banditu
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., učo 109742. Změněno: 5. 10. 2021 08:36.
Anotace
Zdeněk Pospíšil (1944–1993), tvůrce legendární inscenace Balada pro banditu (1975), patřil spolu s Evou Tálskou a Peterem Scherhauferem nejen k prvním absolventům obnoveného oboru režie na brněnské JAMU, ale i k zakladatelům Divadla Husa na provázku, jeho Dětského studia a zdejším kmenovým režisérům. Zatímco jeho dvěma kolegům a jejich inscenační tvorbě věnovala odborná teatrologická veřejnost alespoň dílčími studiemi pozornost, v případě Zdeňka Pospíšila je situace značně odlišná. Souvisí to ostatně i s Pospíšilovými životními osudy – odchodem do švýcarské emigrace a nezdařeným porevolučním pokusem o proměnu pražského Hudebního divadla v Karlíně v muzikálovou scénu evropského významu, jenž nakonec vyústil v osobní tragédii. Publikace se snaží zaplnit vzniklou mezeru a v širším kontextu vůbec poprvé mapuje jeho životní a uměleckou dráhu jako celek.
Anotace anglicky
Zdeněk Pospíšil (1944–1993), creator of the legendary production Ballad for a Bandit (1975), was, together with Eva Tálská and Peter Scherhaufer, not only the first graduates of the renewed field of directing at the JAMU in Brno, but also the founders of the Goose on a String Theater, its Children's Studio and tribal directors. While the professional theatrological public paid attention to his two colleagues and their staging work, at least through partial studies, in the case of Zdeněk Pospíšil the situation is quite different. It is also related to Pospíšil's life destinies - leaving for Swiss emigration and a failed post-revolutionary attempt to transform the Prague Musical Theater in Karlín into a musical scene of European significance, which eventually resulted in a personal tragedy. The publication seeks to fill the gap and, in a broader context, maps his life and artistic career as a whole for the first time.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 12:55