MURAS, Adam. Smrtná neděle, Svátek Všech svatých... a Singles day? Analýza faktorů ovlivňujících proměny výročních obyčejů od 20. století a festivit nově importovaných do českého kulturního prostředí. Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 55, č. 1, s. 29-38. ISSN 0862-1209.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smrtná neděle, Svátek Všech svatých... a Singles day? Analýza faktorů ovlivňujících proměny výročních obyčejů od 20. století a festivit nově importovaných do českého kulturního prostředí
Název anglicky Smrtná neděle, Svátek všech svatých ... and Singles day? Analysis of factors influencing changes in annual customs and festivals imported into the Czech cultural tradition since the 20th century
Autoři MURAS, Adam (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, Moravské zemské muzeum, 2021, 0862-1209.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/21:00123077
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky globalizace; nová média; tradice; festivity; synkretismus
Klíčová slova anglicky globalisation; new media; tradition; festivities; syncretism
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 19. 4. 2022 13:36.
Anotace
Nehmotnou lidovou kulturu můžeme považovat za poměrně dynamický jev, k jehož vývoji docházelo v průběhu celé historie lidstva. Především v posledních desetiletích však dochází vlivem globalizace, působením marketingu a prostřednictvím nových médií k poměrně zásadní akceleraci tohoto vývoje. Pozorujeme významové posuny u tradičních obyčejů, přejímání tradic odlišných kultur či vznik zcela nových festivit. Hlavním cílem tohoto příspěvku je analýza faktorů, které v posledním století nejvýznamněji ovlivňovaly vývoj tradiční lidové kultury, doplněná o ukázky festivit importovaných v posledních 30 letech do českého kulturního prostředí.
Anotace anglicky
Intangible cultural tradition has always been a relatively dynamic phenomenon and its continual development can be observed throughout whole history of mankind. Despise that the amplifying effect of globalization, marketing, and new media in 2nd half of 20th century accelerated this process beyond scale. Now we observe shifts in meaning of many traditional customs, the adoption of different foreign traditions or the emergence of completely new festivities. The main goal of this paper is to analyze the fundamental factors that have most significantly influenced the development of traditional folk customs in the last century, supplemented by examples of several festivals imported into the Czech cultural tradition in the last 30 years.
Návaznosti
MUNI/A/1140/2020, interní kód MUNázev: Sociální kapitál nemateriálního kulturního dědictví (Akronym: Sociální kapitál ICH)
Investor: Masarykova univerzita, Sociální kapitál nemateriálního kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2024 13:37