BÁRTŮ, Josef. Pandemie nemoci COVID-19 jako moderační důvod podle § 2953 ObčZ a související problémy. Online. In Michal Janovec, Jan Malý, Josef Šíp, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková (eds.). COFOLA 2021 část I. Vliv pandemie COVID-19 na soukromé právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 26–36. ISBN 978-80-210-8627-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pandemie nemoci COVID-19 jako moderační důvod podle § 2953 ObčZ a související problémy
Název anglicky Pandemic disease COVID-19 as a moderating reason according to § 2953 of the Civil Code and related issues
Autoři BÁRTŮ, Josef.
Vydání 1. vyd. Brno, COFOLA 2021 část I. Vliv pandemie COVID-19 na soukromé právo. od s. 26–36, 11 s. 2021.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Open access sborníku
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8627-2
Klíčová slova česky Náhrada škody; moderace; COVID-19
Klíčová slova anglicky Damages; Moderation; COVID-19
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 24. 5. 2024 12:51.
Anotace
Ustanovení § 2953 občanského zákoníku umožňuje soudu moderovat rozsah škody nahrazované poškozenému. K jeho využití by v praxi mělo docházet spíše výjimečně. Předkládaný článek se věnuje podmínkám aplikace moderačního oprávnění soudu a otázce, zda by jedním z důvodů jeho využití mohla být i okolnost, že škoda vznikla během pandemie nemoci COVID-19 nebo se v jejím důsledku zvětšila.
Anotace anglicky
The provision of § 2953 of the Civil Code allows the court to moderate the extent of damages compensated to the injured party. Its use in practice should be rather exceptional. The presented article deals with the conditions of application of the court‘s moderation authorization and the question of whether one of the reasons for its use could be the fact that the damage occurred during the pandemic of covid-19 disease or increased as a result.
Návaznosti
MUNI/B/1406/2020, interní kód MUNázev: COFOLA 2021 (Akronym: COFOLA 2021)
Investor: Masarykova univerzita, COFOLA 2021
VytisknoutZobrazeno: 16. 7. 2024 14:26