KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Izotopy pro datování a jejich další využití
Název česky Izotopy pro datování a jejich další využití
Název anglicky Isotopes for dating and their other uses
Autoři KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ.
Vydání Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech, 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW INformace o konferenci na stránkách organizátora: Metodické centrum konzervace Program konference s abstrakty
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Izotopy; izotopy v archeologii; datování; rekonstrukce diet; mobilita
Klíčová slova anglicky Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
Štítky chemie, Izotopy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 31. 1. 2022 11:00.
Anotace
Cílem příspěvku bylo obeznámit konzervátory pracující s archeologickým materálem, jaké možné metody je použít v případě organických archeologických materiálů a jaké zvláštní konzervátorské přístupy si tyto metody dále vyžadují.
Anotace anglicky
The aim of the paper was to acquaint conservators working with archaeological material, what possible methods to use in the case of organic archaeological materials and what special conservation approaches these methods require.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2024 05:26