VRÁNA, Martin, Simona SURMAŘOVÁ, Petr HLISNIKOVSKÝ a Jiří DUJKA. Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech. In Výroční konference ČGS 2020: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech
Název česky Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech
Autoři VRÁNA, Martin, Simona SURMAŘOVÁ, Petr HLISNIKOVSKÝ a Jiří DUJKA.
Vydání Výroční konference ČGS 2020: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky COVID-19, epidemie, veřejné zdraví, veřejná doprava, dopravní omezení
Klíčová slova anglicky COVID-19, epidemic, public health, public transport, restrictions
Změnil Změnil: Mgr. Martin Vrána, učo 405777. Změněno: 17. 1. 2022 19:40.
Anotace
Celosvětová pandemie viru COVID-19 se stala fenoménem ovlivňujícím v první polovině roku 2020 všechny sféry lidského života. Opatření proti šíření viru vedly k omezování života ve veřejném prostoru a dotkly se také oblasti dopravy. Tyto dopady byly dvojího typu –jednak docházelo k omezování počtu spojů z důvodu snížené poptávky po přemisťování se, jednak bylo nezbytné dodržovat hygienická opatření na straně dopravců i cestujících. Dopady těchto opatření bylo možno sledovat na všech prostorových úrovních, od globální po lokální. Tento příspěvek se zabývá průběhem tzv. první vlny pandemie v České republice ve vztahu k veřejné dopravě a její organizaci. Cílem příspěvků je poskytnout přehled těchto opatření ve vztahu k obecným vládním nařízením a jejich následnou realizaci na celostátní, regionální (krajské) a lokální (vybraná velká města) úrovni. Dále příspěvek na třech případových studiích ukazuje, jakých změn doznala dálková vnitrostátní doprava na vybraných relacích. Došlo k zásadní redukci počtu dálkových spojů, některé linky nebyly provozovány vůbec, a samozřejmě došlo také ke zrušení veškerých přeshraničních spojení. Příspěvek pokrývá časové období od přelomu února a března 2020, kdy začínala opatření nabíhat, po konec května 2020, kdy došlo k postupnému uvolnění téměř všech přijatých opatření. V závěru příspěvku jsou jednak shrnuty základní znaky organizace dopravy během platnosti zvláštních opatření, jednak jsou naznačeny oblasti, ve kterých došlo k výrazným změnám, a jejichž následky mohou doznívat ještě po odeznění pandemie.
Návaznosti
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, interní kód MU
(Kód CEP: EF16_026/0008430)
Název: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace (Akronym: NOVÁ MOBILITA)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace, PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2024 22:57