BÁRTŮ, Josef. Povaha náhrady škody způsobené zvěří a její uplatňování – ústavněprávní aspekty. In COFOLA 2022. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Povaha náhrady škody způsobené zvěří a její uplatňování – ústavněprávní aspekty
Název česky Povaha náhrady škody způsobené zvěří a její uplatňování – ústavněprávní aspekty
Autoři BÁRTŮ, Josef.
Vydání COFOLA 2022, 2022.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Škoda, myslivost, prekluzivní lhůta, Německo, Slovensko
Klíčová slova anglicky Damage, hunting, preclusive period, Germany, Slovakia
Změnil Změnil: Mgr. Bc. Josef Bártů, učo 434681. Změněno: 24. 4. 2022 18:23.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na dvě základní oblasti. V úvodu se zabývá otázkou, na jakém principu přičitatelnosti staví zákon o myslivosti absolutní objektivní odpovědnost uživatele honitby a uživatele obory za vznik škody. Zohledňuje, že se jejím založením zasahuje do jejich vlastnického práva chráněného čl. 11 Listiny a že skrze výkon práva myslivosti plní myslivecké spolky za stát jeho povinnost dbát o ochranu životního prostředí, což mu ukládá čl. 7 Ústavy. Následně článek pozornost přesouvá k postupu poškozeného při uplatňování náhrady škody. Zabývá se zejména ústavností krátkých prekluzivních lhůt, ale i otázkami spojenými s aktivní a pasivní věcnou legitimací. Českou úpravu navíc srovnává se slovenskou a německou. Upozorňuje na jednotlivé odlišnosti, jejich důvod a možné implikace de lege ferenda pro českého zákonodárce.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na dvě základní oblasti. V úvodu se zabývá otázkou, na jakém principu přičitatelnosti staví zákon o myslivosti absolutní objektivní odpovědnost uživatele honitby a uživatele obory za vznik škody. Zohledňuje, že se jejím založením zasahuje do jejich vlastnického práva chráněného čl. 11 Listiny a že skrze výkon práva myslivosti plní myslivecké spolky za stát jeho povinnost dbát o ochranu životního prostředí, což mu ukládá čl. 7 Ústavy. Následně článek pozornost přesouvá k postupu poškozeného při uplatňování náhrady škody. Zabývá se zejména ústavností krátkých prekluzivních lhůt, ale i otázkami spojenými s aktivní a pasivní věcnou legitimací. Českou úpravu navíc srovnává se slovenskou a německou. Upozorňuje na jednotlivé odlišnosti, jejich důvod a možné implikace de lege ferenda pro českého zákonodárce.
Anotace anglicky
The paper focuses on two main areas. In the introduction, it deals with the question on which principle of imputability the Hunting Act bases the absolute objective liability of the hunting ground user and the game preserve user for damage. It takes into account the fact that its es-tablishment interferes with their property rights protected by Article 11 of the Charter and that, through the exercise of the right to hunt, hunting associations fulfil the State's duty to protect the environment, which is imposed on it by Article 7 of the Constitution. The article then turns its attention to the procedure for the injured party to claim compensation. It deals in particular with the constitutionality of short limitation periods, but also with issues relat-ed to active and passive standing. Moreover, it compares the Czech legislation with the Slovak and German ones. It highlights the individual differences, their reason and possible de lege ferenda implications for the Czech legislator.
VytisknoutZobrazeno: 16. 7. 2024 15:23