VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lucie KUBÍČKOVÁ, Karolína BRETOVÁ, Veronika DZETKULIČOVÁ, Vojtěch KARVAY, Erik KROČKA, Klaudia LAKATOSOVÁ, Zuzana MUSILOVÁ a Ivana PRAČKOVÁ. Anatomická pitva – Protokoly. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0042-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Anatomická pitva – Protokoly
Název anglicky Anatomical dissection – Protocols
Autoři VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lucie KUBÍČKOVÁ, Karolína BRETOVÁ, Veronika DZETKULIČOVÁ, Vojtěch KARVAY, Erik KROČKA, Klaudia LAKATOSOVÁ, Zuzana MUSILOVÁ a Ivana PRAČKOVÁ.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 2022.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW MEFANET
ISBN 978-80-280-0042-4
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Změněno: 26. 5. 2022 09:24.
Anotace
Skripta Anatomická pitva – Protokoly chtějí napomoci k lepší orientaci během pitevního cvičení a zkvalitnit přípravu k závěrečnému přezkoušení. Zároveň si kladou za cíl, upozornit studenty na klinicky významné nebo často se vyskytující anatomické variety. Skripta obsahují pracovní listy pro jednotlivé preparované anatomické krajiny. Umožní studentům zaznamenat stávající stav pitvané krajiny, včetně případných variet, a získat tak ucelený obraz a lepší orientaci v dané krajině.
Anotace anglicky
The textbook is intended as protocols for the dissection course. It will contain worksheets for each dissected anatomical region. It will enable students to record the current state of the dissected region, including any variations, and thus obtain a comprehensive picture and better orientation in the region. The textbook can be used to improve the preparation of students for practical examinations, which are part of the final anatomy exam.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 06:53