HRICKOVÁ, Mária, Petra AMCHOVÁ, Yevheniia BABENKO a Jana RUDÁ. CNQX znižuje operantnú autoaplikáciu nikotínu, ale nie metamfetamínu u potkanov. In Květinův den - Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů, 2022. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CNQX znižuje operantnú autoaplikáciu nikotínu, ale nie metamfetamínu u potkanov
Název anglicky CNQX attenuates self-administration of nicotine, but not methamphetamine in rats
Autoři HRICKOVÁ, Mária, Petra AMCHOVÁ, Yevheniia BABENKO a Jana RUDÁ.
Vydání Květinův den - Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů, 2022, 2022.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky CNQX, intravenózna operantná autoaplikácia, nikotín, závislosť
Změnil Změnila: PharmDr. Mária Hricková, učo 511837. Změněno: 26. 5. 2022 22:29.
Anotace
Závislosť na rôznych látkach, či už sú legálne alebo nelegálne, je znepokojivým globálnym fenoménom, ktorý v súčasnosti farmakologická intervencia dokáže len obmedzene adresovať. Aj preto naliehavo vzrastá potreba nájsť účinnú a bezpečnú liečbu. Okrem dopamínergného okruhu odmeny, čo je tradične hlavná neurologická oblasť záujmu výskumu závislosti, sa výskum zameriava aj na glutamátergný systém. Konkrétne teda na znižovanie hladiny glutamátu, a následne teda zníženiu vyplaveného dopamínu v nucleus accumbens, ktorý vedie k baženiu po droge. Cieľom tejto práce bolo sledovanie efektu CNQX, experimentálneho antagonistu AMPA/kainátových receptorov, na príjem a vyhľadávanie návykových látok u potkanov. Závislosť od nikotínu a metamfetamínu bola simulovaná prostredníctvom intravenóznej autoaplikácie v dvoch samostatných ale takmer identických štúdiách. Laboratórne zvieratá dosiahli stabilný príjem nikotínu alebo metamfetamínu, po ktorom bolo obom kohortám pred sedením intravenózne podané CNQX v dávke 3 a 6 mg/kg. Následne boli potkany po dobu dvoch týždňov v nútenej abstinencii. Po perióde abstinencie boli vrátené do operantného boxu, teda do pôvodného prostredia, kde drogu prijímali, ale tentoraz bez jej prítomnosti. Takéto sedenie predstavuje kontext, na základe ktorého dochádza k aktívnemu vyhľadávaniu drogy. Pred sedením im bolo intravenózne podané CNQX v dávke 3 a 6 mg/kg, a bola sledovaná miera vyhľadávania návykových látok. Nikotínová štúdia priniesla štatisticky významný výsledok v zmysle zníženia akútneho príjmu po podaní CNQX (6 mg/kg), ale to zároveň neovplyvnilo vyhľadávanie nikotínu po perióde abstinencie. V modeli závislosti na metamfetamíne CNQX nepreukázalo žiaden vplyv na príjem, či vyhľadávanie drogy.
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2024 14:21