MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership (The Social Consequences of a Change in Ownership.). Brno: Masarykova univerzita Brno. 154 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. 1995.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Social Consequences of a Change in Ownership
Name in Czech Sociální konsekvence změn ve vlastnictví
Authors MOŽNÝ, Ivo (203 Czech Republic, guarantor), Petr MAREŠ (203 Czech Republic) and Libor MUSIL (203 Czech Republic).
Edition Brno, 154 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306, 1995.
Publisher Masarykova univerzita Brno
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/95:00000139
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-210-1204-8
Keywords (in Czech) sociální změna;vlastnictví;kultura organizací
Keywords in English social change; ownership; culture of organization; employee participation
Tags culture of organization, employee participation, ownership, social change
Changed by Changed by: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Changed: 24/6/2009 15:31.
Abstract
Jde o výsledek výzkumu prováděného v rámci United Nations Research Institute in Social Development (UNRISD) v Ženěvě a zaměřeného na změny v kultuře organizací firem v České republice po roce 1989 a na legitimitu nových forem jejich vlastnictví.
PrintDisplayed: 21/4/2024 04:15