HAVLÍČEK, Jakub. The Church Online: the Roman Catholic Church and Social Media in the Czech Republic. Caritas et Veritas. Faculty of Theology, University of South Bohemia, 2018, roč. 2, s. 156-175.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Church Online: the Roman Catholic Church and Social Media in the Czech Republic
Název česky Církev online. Římskokatolická církev a sociální média v České republice
Název anglicky The Church Online: the Roman Catholic Church and Social Media in the Czech Republic
Autoři HAVLÍČEK, Jakub.
Vydání Caritas et Veritas, Faculty of Theology, University of South Bohemia, 2018.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky Církev římskokatolická, internet, sociální média, Facebook, nová evangelizace, sekularizace, nastolování agendy, náboženská paměť
Klíčová slova anglicky Roman Catholic Church, the Internet, social media, Facebook, new evangelisation, secularisation, agenda development, religious memory
Štítky agenda development, facebook, new evangelisation, religious memory, Roman catholic church, secularisation, social media, the Internet
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., učo 21167. Změněno: 6. 10. 2022 14:29.
Anotace
The article deals with how the Catholic Church is presented on the Internet, especially on social networks. It summarises the official opinions of the Church about the Internet and focuses on the state of the use of social networks by the Church, with an emphasis on the Czech environment. It solves the question of interpreting the issue from the point of view of the socially scientifi c study of religion. Methodologically, it is based on a qualitative descriptive analysis of primary sources and on a quantitative analysis of pages on social networks. From an emic point of view, the presentation on social networks carries out the informational, evangelistic, and pastoral functions for the Church. The use of social networks is associated with the new evangelisation. From the ethical point of view, the text examines the issue in relation to the concept of secularisation at individual, societal, and organisational levels. Through being presented on social networking the Church responds to the individualisation and privatisation of religions. Being present on social media also helps to establish a media and public agenda of the Church, and to form, maintain, and spread religious memory. Changes in the organisational structure of the Church administration can also be observed by which the Church has responded to socio-cultural changes in modern societies.
Anotace česky
Stať se zabývá prezentací katolické církve na internetu, zejména na sociálních sítích. Shrnuje oficiální stanoviska církve k internetu a zaměřuje se na stav využívání sociálních sítí církví s důrazem na české prostředí. Řeší otázku interpretace problematiky z hlediska sociálně vědního studia náboženství. Metodologicky stať vychází z kvalitativní deskriptivní analýzy primárních zdrojů a z kvantitativní analýzy stránek na sociálních sítích. Z emického hlediska plní prezentace na sociálních sítích pro církev funkce informační, evangelizační a pastorační. Využití sociálních sítí je spojováno s novou evangelizací. Z etického hlediska interpretuje text zkoumanou problematiku ve vztahu ke koncepci sekularizace na úrovních individuální, societální a organizační. Církev pomocí prezentací na sociálních sítích reaguje na individualizaci a privatizaci náboženství, prezentace na sociálních sítích církvi slouží i k nastolování mediální a veřejné agendy a k formování, udržování a šíření náboženské paměti. Lze pozorovat i změny v organizačním uspořádání církevní správy, jimiž církev reaguje na sociokulturní změny v moderních společnostech.
Anotace anglicky
The article deals with how the Catholic Church is presented on the Internet, especially on social networks. It summarises the official opinions of the Church about the Internet and focuses on the state of the use of social networks by the Church, with an emphasis on the Czech environment. It solves the question of interpreting the issue from the point of view of the socially scientifi c study of religion. Methodologically, it is based on a qualitative descriptive analysis of primary sources and on a quantitative analysis of pages on social networks. From an emic point of view, the presentation on social networks carries out the informational, evangelistic, and pastoral functions for the Church. The use of social networks is associated with the new evangelisation. From the ethical point of view, the text examines the issue in relation to the concept of secularisation at individual, societal, and organisational levels. Through being presented on social networking the Church responds to the individualisation and privatisation of religions. Being present on social media also helps to establish a media and public agenda of the Church, and to form, maintain, and spread religious memory. Changes in the organisational structure of the Church administration can also be observed by which the Church has responded to socio-cultural changes in modern societies.
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2024 13:27