HOLAS, Jan, Adam HOLUBÁŘ a Petra PETŘÍKOVÁ. Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, č. 11, s. 43-48. ISSN 1210-6348.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení
Název česky Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení
Název anglicky Impossibility to include the period of possession of a predecessor who fulfilled the conditions of prescription
Autoři HOLAS, Jan (203 Česká republika, domácí), Adam HOLUBÁŘ (203 Česká republika, domácí) a Petra PETŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora, 2022, 1210-6348.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/22:00127014
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky držba; vydržení
Klíčová slova anglicky possession; acquisitive prescription
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 2. 2023 12:56.
Anotace
V příspěvku je rozebrána otázka, zda se držiteli pozemku – pro účely vydržení vlastnického práva k němu – započítává doba držby jeho právního předchůdce, který však již sám vlastnické právo dříve vydržel. Autoři příspěvku takovou možnost vylučují. Svůj názor podkládají výkladem relevantních právních předpisů, analýzou judikatury Nejvyššího soudu a dalšími argumenty podporujícími správnost učiněného závěru.
Anotace anglicky
The article discusses the question whether the holder of land - for the purpose of acquiring ownership of the land - counts the period of possession of his legal predecessor, who has already acquired the ownership of the land. The authors of the article exclude such a possibility. They base their opinion on the interpretation of relevant legal regulations, analysis of the Supreme Court case law and other arguments supporting the correctness of the conclusion.
VytisknoutZobrazeno: 19. 7. 2024 18:07