ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL, Jan ŠTĚPÁNEK a Petr ŠKYŘÍK. Design interaktivního multimediálního příběhu jako aplikace kurátorského přístupu k edukaci. In X. Národní seminář informačního vzdělávání, 23.–24. 5. 2022, Brno. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Design interaktivního multimediálního příběhu jako aplikace kurátorského přístupu k edukaci
Název anglicky Designing an Interactive Multimedia Story as an Application of a Curatorial Approach to Education
Autoři ČERNÝ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Kristýna KALMÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavlína MAZÁČOVÁ (203 Česká republika, domácí), Monika MARTONOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VOKŘÁL (203 Česká republika, domácí), Jan ŠTĚPÁNEK (203 Česká republika, domácí) a Petr ŠKYŘÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání X. Národní seminář informačního vzdělávání, 23.–24. 5. 2022, Brno, 2022.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/22:00127540
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky interaktivní příběh; digitalizované kulturní dědictví; digitální vzdělávací zdroje; digitální kurátorství
Klíčová slova anglicky interactive story; digitized cultural heritage; digital educational resources; digital curation
Štítky digitální vzdělávání, Humanitní vědy dokořán, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 30. 3. 2023 16:41.
Anotace
Příspěvek na konkrétním příkladu demonstruje kurátorský přístup opírající se o digitalizované kulturní dědictví zaměřený na tvorbu vzdělávacích objektů. Analyzuje jednotlivé kroky, které musí kurátor (knihovník či učitel) učinit pro to, aby mohl vytvořit edukačně funkční nelineární multimediální příběh. Ve svých východiscích se příspěvek opírá o metody designového přístupu a o konstruktivistická východiska.
Anotace anglicky
The contribution demonstrates a curatorial approach focused on the role of digitized cultural heritage in the creation of digital educational resources. It analyzes the individual steps that a curator (librarian or teacher) must take in order to create an educationally valuable non-linear multimedia story. The contribution relies on design approach and principles of constructivist education.
Návaznosti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281, interní kód MUNázev: Humanitní vědy dokořán
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Humanitní vědy dokořán, PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2024 15:57