KOSEČKOVÁ, Pavlína. Odhad zátěže Cd a Pb ze sójových výrobků u vegetariánů a veganů. In XLI. Regionální pracovní dny klinické biochemie. 2022. ISBN 978-80-88354-28-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odhad zátěže Cd a Pb ze sójových výrobků u vegetariánů a veganů
Autoři KOSEČKOVÁ, Pavlína.
Vydání XLI. Regionální pracovní dny klinické biochemie, 2022.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-88354-28-4
Klíčová slova česky potenciálně toxické prvky, sója
Klíčová slova anglicky potentially toxic elements, soy
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Kosečková, Ph.D., učo 411173. Změněno: 2. 1. 2023 16:48.
Anotace
O sóji (Glycine max) je obecně známo, že dokáže přijímat vyšší množství kadmia (Cd) a olova (Pb) z půdy a hromadit je ve svých semenech. Konzumace sójových bobů a sójových výrobků může významně přispět k příjmu těchto potenciálně toxických kovů u vegetariánů a veganů, jež jsou pravděpodobně nejčastějšími konzumenty těchto potravin. U 97 osob (zahrnující vegetariány, vegany i lidi stravující se nealternativním způsobem) byl zjišťován týdenní dietární přívod Cd a Pb ze sójových potravin, které jsou dostupné na českém trhu. Pro hodnocení expozice byl použit semi-kvantitativní frekvenční dotazník a měření tělesné hmotnosti. Obsah Cd a Pb ve vzorcích sójových potravin byl stanoven metodou atomové absorpční spektrometrie. Tofu, jako nejčastěji konzumovaná potravina ve skupině vegetariánů/veganů, nejvíce přispělo k celkovému přívodu Cd. Obsahovalo 7,6 ± 0,1 μg Cd/kg čerstvé hmotnosti, přičemž nejvyšší obsah Cd byl pozorován v tempehu (18,1 ± 0,4 μg/kg). Obsah Pb překročil maximální limit v několika sójových potravinách (sójový extrudát, sójová alternativa mléka a sójový sušený nápoj). I přes toto zjištění, konzumace sójových potravin u veganů, jakožto jejich významných spotřebitelů, přispěla k hodnotě tolerovatelného týdenního příjmu pro Pb a Cd nanejvýš z 10 %.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 17:15