Informační systém MU
SCHENKOVÁ, Jana and Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University. p. 33-52, 19 pp. Biology. ISBN 80-210-2241-8. 1999.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance
Authors SCHENKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor) and Ondřej KOMÁREK (203 Czech Republic).
Edition Brno, Scripta, p. 33-52, 19 pp. Biology, 1999.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/99:00001540
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-210-2241-8
Keywords (in Czech) máloštětinatci;řeky;distribuce
Keywords in English Oligchaeta; River; Distribution; Patterns
Tags distribution, Oligchaeta, patterns, River
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., učo 1981. Changed: 11/12/2009 09:27.
Abstract
The oligochaete fauna was studied at 28 small slightly influenced streams of the Morava River basin (Czech Republic). The influence of environmental factors such as altitude, distance from origin, temperature, pH, oxygen content and other was evaluated. Altitude, substrate type and mean width were statistically significant factors with respect to composition of oligochaete assemblages.
Abstract (in Czech)
Fauna máloštětinatých červů Oligochaeta byla studována na 28 malých mírně znečištěných tocích v povodí řeky Moravy. Byl vyhodnocen vliv faktorů prostředí jako nadmořské výšky, vzdálenosti od pramene, teploty, pH, obsahu rozpuštěného kyslíku a dalších. Pro strukturu společenstva máloštětinatých červů byla statisticky významná nadmořská výška, typ substrátu a průměrná šířka toku.
Links
MSM 143100010, plan (intention)Name: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Spatiotemporal biodiversity dynamics in ecosystems of Central Europe
Displayed: 17/4/2024 16:56