KŘÍŽOVÁ, Blanka, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Gregor Johann Mendel. Die Lebensgeschichte eines bescheidenen Genies. Genetik oder Die Wundersame Reise in den Zellkern bescheidenen Genies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-280-0147-6. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gregor Johann Mendel. Die Lebensgeschichte eines bescheidenen Genies. Genetik oder Die Wundersame Reise in den Zellkern bescheidenen Genies
Název česky Gregor Johann Mendel. Příběh skromného génia. Podivuhodná cesta do jádra buňky
Název anglicky Gregor Johann Mendel. The story of the humble genius. A Fascinating Journey into the Cell Nucleus
Autoři KŘÍŽOVÁ, Blanka, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 2022.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-280-0147-6
Klíčová slova česky G. J. Mendel, augustiniáni, Staré Brno, expozice, genetika, buňka
Klíčová slova anglicky G. J. Mendel, Augustinians, Old Brno, exhibition, genetics, cell
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Změněno: 8. 2. 2023 14:41.
Anotace
V květnu 2022 otevřelo Mendelovo muzeum MU novou expozici Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky. K této příležitosti vydalo nový katalog s předmluvou Marka Orko Váchy. Publikace provází expozicemi Mendelova muzea, od příběhu skromného génia G. J. Mendela, jeho života a díla, až po nejmodernější objevy v oblasti genetiky. Součástí je také exkurz do historie Starého Brna a řádu augustiniánů, vše doplněno o bohatou obrazovou přílohu.
Anotace anglicky
In May 2022, the Mendel Museum of the MU opened a new exhibition Genetics: A Fascinating Journey into the Cell Nucleus. On this occasion, a new catalog was published with a foreword by Marek Orko Vácha. The publication introduces the exhibitions of the Mendel Museum, from the story of the humble genius G. J. Mendel, his life and work, to the most modern discoveries in the field of genetics. It also includes an excursion into the history of Old Brno and the Augustinian order with many pictures and photos.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2024 18:32