VOKŘÁL, Jan a Pavlína MAZÁČOVÁ. Nástroj Twine ve vzdělávání a učení : Jak tvořit nelineární digitální příběhy. 1. vyd. Brno: Flow, 2022, 144 s. ISBN 978-80-88123-34-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nástroj Twine ve vzdělávání a učení : Jak tvořit nelineární digitální příběhy
Název anglicky The Twine tool in education and learning : How to create non-linear digital stories
Autoři VOKŘÁL, Jan (203 Česká republika, domácí) a Pavlína MAZÁČOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 144 s. 2022.
Nakladatel Flow
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/22:00128785
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88123-34-7
Klíčová slova česky Twine; nelineární příběh; digitální vzdělávací zdroj; učení; gramotost; učitel
Klíčová slova anglicky Twine; non-linear story; digital educational resource; learning; literacy; teacher
Štítky rivok, Twine
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 5. 3. 2023 22:49.
Anotace
Přehledový edukační text je určen vzdělavatelům i žákům a studentům. Publikace má za cíl představit nástroj Twine jednak v didaktickém kontextu moderních vzdělávacích prvků a jejich využití v konstruktivitstické výuce a celoživotním učení. Dalším cílem publikace je nabídnout metodiku práce s nástrojem Twine pro tvorbu nelineárních digitálních příběhů s využitím digitalizovaného kulturního dědictví.
Anotace anglicky
The overview educational text is intended for educators as well as pupils and students. The publication aims to present the Twine tool in the didactic context of modern educational elements and their use in constructivist teaching and lifelong learning. Another goal of the publication is to offer a methodology for working with the Twine tool for the creation of non-linear digital stories using digitized cultural heritage.
Návaznosti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281, interní kód MUNázev: Humanitní vědy dokořán
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Humanitní vědy dokořán, PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2024 14:58