OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky. In Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. Social Processes and Personality 2022; Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023. s. 329-336. ISBN 978-80-89524-86-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky
Název česky Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky
Název anglicky Personal growth in alcohol addiction recovery – Partial results of the research study
Autoři OLIVOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí) a Alena SLEZÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Social Processes and Personality 2022; Proceedings of the 23rd International Scientific Conference, od s. 329-336, 8 s. 2023.
Nakladatel Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-89524-86-0
Klíčová slova česky osobnostní rozvoj; zotavování; závislost; alkohol; zodpovědnost
Klíčová slova anglicky personal growth; recovery; addiction; alcohol; responsibility
Štítky alkohol, osobnostní rozvoj, zodpovědnost, zotavování, závislost
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., učo 24238. Změněno: 9. 6. 2023 11:07.
Anotace
Proces zotavování se ze závislosti na omamných látkách není pouze stádiem abstinence a obdobím remise, nýbrž jde o komplexní rehabilitaci jedince – fyzickou, sociální, morální, ekonomickou, psychickou i spirituální. Studie pomocí metody zakotvené teorie analyzuje rozhovory se 6 muži s minimální délkou abstinence 2 roky a mapuje změny v procesu jejich zotavování se ze závislosti na alkoholu. Prvky osobnostního rozvoje byly kategorizovány v procesu přijímání zodpovědnosti za sebe, za druhé osoby a za svět. Ústřední kategorii tvořilo vnímání uplynulého období v závislosti, na základě kterého je navržena typologie zotavujících se osob, a to skupina tzv. „adolescentů“ a „restartérů“. Diskutováno je také téma zodpovědnosti jakožto složky osobnostního rozvoje v zotavování i zacházení s ní v procesu léčby alkoholismu. Výsledky mohou být uplatněny v terapeutické praxi při práci s cílovou klientelou v podpoře kvality života v zotavování a prevenci relapsu.
Anotace anglicky
Recovering from substance abuse addiction is not only about the stage of abstinence and remission. It is multifaceted rehabilitation – physical, social, moral, economic, psychical, and spiritual. The grounded theory method was used to analyze the interviews with six male respondents who spent at least two years of sobriety, and to elaborate on their personal changes in their alcohol addiction recovery. The aspects of personal growth were categorized in the process of accepting responsibility for oneself, for other persons and for the world. The central category was subjective perception of the period of life in addiction, which proposed a typology of people in recovery, namely the group of so-called "adolescents" and "restarters". The topic of responsibility as the component of personal growth in recovery and its handling in the process of alcoholism treatment is also discussed. The findings can be used in therapeutic practice aimed at supporting the recovery process and preventing from relapses.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2023 03:06