RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. (Main topics, questions and problems of educational policy in modern European society form the 60's to the 90's of 20th Century). Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4, Brno: Masarykova univerzita, 1999, 1998-1999, No 1, p. 25-41. ISSN 1211-6971.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století.
Name in Czech Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století.
Name (in English) Main topics, questions and problems of educational policy in modern European society form the 60's to the 90's of 20th Century
Authors RABUŠICOVÁ, Milada (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4, Brno, Masarykova univerzita, 1999, 1211-6971.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English education; educational policy; European society
Tags Education, educational policy, European society
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Changed: 21/6/2007 16:06.
Abstract
Příspěvěk přináší přehled nejdůležitějších témat, otázek a problémům které byly řešeny v evropských zemích od 60. let do konce let 90. Jedná se opředevším o oblasti, jako je vzdělání jako činitel sociální a ekonomické změny, rovné vzdělávací příležitosti, sociální exkluze, myšlenka učící se společnosti, vzdělávací efektivita a partnerství ve vzdělávání.
Abstract (in English)
The article points at the main educational characteristics and topics from the sixties through the nineties as, i.e. education as an agent of social and economic change, equal educational opportunities, social exclusion, idea of a learning society, educational accountability, partnership in education, elitism in education and so on. The basic context of such concepts and their changes during the time are discussed.
PrintDisplayed: 29/3/2020 12:16