ŠPELDA, Daniel, Marek PICHA, Patrícia DUDÍKOVÁ and Jakub PELOUŠEK. Filozofie za horizontem událostí IV 2023 (Philosophy beyond event horizon IV 2023). 2023.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Filozofie za horizontem událostí IV 2023
Name (in English) Philosophy beyond event horizon IV 2023
Authors ŠPELDA, Daniel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marek PICHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Patrícia DUDÍKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Jakub PELOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2023.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/23:00132293
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) horizont; filozofie; etika; ontologie; logika; technologie; umělá inteligence
Keywords in English horizon; philosophy; ethics; ontology; logic; technology; artificial intelligence
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Urubková, učo 425917. Changed: 13/3/2024 15:35.
Abstract
Konference FZHU2023 je otevřená všem příspěvkům, které originálním a tvůrčím způsobem pojednávají o aktuálních výzkumných tématech ze současné filozofie i z dějin filozofie. Upřednostněny budou příspěvky, které dávají nahlédnout za metaforicky chápaný horizont událostí – odhalují nové filozofické problémy, anebo pohlížejí na klasické filozofické problémy z nové a nečekané perspektivy.
Abstract (in English)
The FZHU2023 conference is open to all papers that address current research topics in contemporary philosophy and the history of philosophy in an original and creative way. Preference will be given to papers that look beyond the metaphorically understood event horizon - that reveal new philosophical problems, or that look at classical philosophical problems from a new and unexpected perspective.
Links
MUNI/A/1082/2022, interní kód MUName: Aspekty soudobé filozofie V
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 25/5/2024 07:52