HORSKÁ, Kateřina, Jan KUČERA, Eva DRAŽANOVÁ, Gabriela KUZMÍNOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Mária HRICKOVÁ, Jana RUDÁ a Silje SKREDE. Synergické účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy v prevenci metabolických nežádoucích účinků vyvolaných olanzapinem u potkanů. In 66. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2024.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Synergické účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy v prevenci metabolických nežádoucích účinků vyvolaných olanzapinem u potkanů
Název česky Synergické účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy v prevenci metabolických nežádoucích účinků vyvolaných olanzapinem u potkanů
Název anglicky Synergistic effects of dulaglutide and food restriction in prevention of olanzapine-induced metabolic adverse effects in rats
Autoři HORSKÁ, Kateřina, Jan KUČERA, Eva DRAŽANOVÁ, Gabriela KUZMÍNOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Mária HRICKOVÁ, Jana RUDÁ a Silje SKREDE.
Vydání 66. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 2024.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Změnil Změnila: doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., učo 169493. Změněno: 23. 1. 2024 11:30.
Anotace
Úvod: Antipsychotika jsou nepostradatelná při léčbě závažných duševních poruch, ale nežádoucí metabolické účinky - diabetes, přírůstek hmotnosti, dyslipidemie a související kardiovaskulární morbidita - jsou časté a neřešené. Dostupné farmakologické strategie pro léčbu nežádoucích metabolických účinků spojených s antipsychotiky jsou neuspokojivé. Slibné jsou agonisté peptidu podobného glukagonu 1 (GLP-1 RA), kteří jsou schváleni pro léčbu diabetu a obezity. Metody: Za účelem charakterizace molekulárních účinků a identifikace biomarkerů pro preventivní léčbu GLP-1 RA byly potkanům podávány dlouhodobě působící preparáty olanzapinu a GLP-1 RA dulaglutidu po dobu 8 dnů. Kombinované účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy byly hodnoceny u metabolického fenotypu vyvolaného olanzapinem pomocí protokolu párového krmení. Byla zaznamenána tělesná hmotnost a spotřeba potravy; provedena biochemická analýza zahrnující lipidový profil, spektrum hormonů odvozených od gastrointestinálního traktu a tukové tkáně a sérové hladiny fibroblastového růstového faktoru 21. Výsledky: Olanzapin vyvolal několik dysmetabolických příznaků: hyperfagii, přírůstek hmotnosti, zvýšení sérových triglyceridů a HDL cholesterolu. Omezení příjmu potravy (párové krmení) vykazovalo účinek na fenotyp vyvolaný OLA, nikoli však na sérové metabolické markery. Dulaglutid vedl k mírnému snížení příjmu potravy bez vlivu na přírůstek hmotnosti a nezvrátil zvýšení sérových lipidových parametrů vyvolané OLA. Současné podávání dulaglutidu a omezení příjmu potravy vedlo ke snížení hmotnosti, snížení účinnosti krmiva, snížení celkového a HDL cholesterolu. Diskuze: Kombinovaná strategie dulaglutidu a omezení příjmu potravy se projevila masivním synergickým přínosem. Jako souběžná nebo přídatná léčba k antipsychotikům představují GLP-1RA slibnou strategii a zaslouží si důkladný budoucí výzkum, naše zjištění podtrhují potenciální význam intervence životního stylu jako doplňku léčby GLP-1 RA.
Návaznosti
EHP-BFNU-OVNKM-3-048-2020, interní kód MUNázev: Pharmacological reversal of metabolic derrangements induced by antipsychotic treatment in animal models
Investor: Ministerstvo financí ČR, Pharmacological reversal of metabolic derrangements induced by antipsychotic treatment in animal models, Fond pro bilaterální vztahy
EHP-BFNU-OVNKM-4-078-2022, interní kód MUNázev: Pharmacological reversal of metabolic derangements induced by antipsychotic treatment in animal models: intensification of the collaboration
Investor: Ministerstvo financí ČR, Pharmacological reversal of metabolic derangements induced by antipsychotic treatment in animal models: intensification of the collaboration, Fond pro bilaterální vztahy
MUNI/A/1342/2022, interní kód MUNázev: Preklinický a klinický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a personalizované farmakoterapie v onkologii
Investor: Masarykova univerzita, Preklinický a klinický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a personalizované farmakoterapie v onkologii
MUNI/A/1372/2020, interní kód MUNázev: Preklinický vývoj terapeutických přístupů k redukci nežádoucích metabolických účinků atypických antipsychotik
Investor: Masarykova univerzita, Preklinický vývoj terapeutických přístupů k redukci nežádoucích metabolických účinků atypických antipsychotik
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 13:57