HÁJEK, Adam a Aleš HORÁK. CzeGPT-2 – Training New Model for Czech Generative Text Processing Evaluated with the Summarization Task. IEEE ACCESS. UNITED STATES: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2024, roč. 2024, č. 12, s. 34570-34581. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3371689.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CzeGPT-2 – Training New Model for Czech Generative Text Processing Evaluated with the Summarization Task
Autoři HÁJEK, Adam (203 Česká republika, domácí) a Aleš HORÁK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání IEEE ACCESS, UNITED STATES, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2024, 2169-3536.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10200 1.2 Computer and information sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.900 v roce 2022
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Doi http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3371689
UT WoS 001178339600001
Klíčová slova anglicky Task analysis;Training;Measurement;Transformers;Decoding;Computational modeling;Vocabulary;Czech;GPT-2;large language model;model evaluation;model training;summarization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648. Změněno: 21. 3. 2024 17:56.
Anotace
Automatic text summarization (ATS), alongside neural machine translation or question answering, is one of the leading tasks in Natural Language Processing (NLP). In recent years, ATS has experienced significant development, especially in the English NLP world. Modern approaches are mainly based on the versatile Transformer architecture proposed by Vaswani et al. in 2017, which has revolutionized the field, and was later tuned and adjusted to various needs of different tasks. Non-mainstream languages, with Czech taken as a representative, on the other hand, are a little bit behind these efforts and tend to use lighter or heuristic methods. With the new CzeGPT-2 model and abstractive summarizer, we would like to take a step forward detailing the process of training a GPT-2 generative transformer model for a new language with a comprehensive evaluation of the task of Czech summarization and pointing out the benefits of this approach. We also present an in-depth analysis of the errors in generated summaries, allowing to locate the model’s weak spots.},
Návaznosti
LM2023062, projekt VaVNázev: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, LINDAT/CLARIAH-CZ - Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
VytisknoutZobrazeno: 20. 7. 2024 19:52