VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii
Name (in English) Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology
Authors VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 309 pp. 2000.
Publisher Masarykova univerzita. Lékařská fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-210-2272-8
Keywords in English laboratory methods in medical bacteriology - laboratory methods in medical virology - laboratory methods in medical parasitology - laboratory methods in medical mycology
Changed by Changed by: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Changed: 27. 12. 2000 12:02.
Abstract
Pomocný učební text podávající přehled o vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Jeho úkolem je pomoci budoucím lékařům utvořit si přesnější názor na možnosti mikrobiologické laboratoře v diagnostice a terapii mikrobiálních onemocnění.
Abstract (in English)
An auxiliary teachning text reviewing the diagnostic methods in medical microbiology. It aims to help future physicians to form themselves the more accurate opinion on the competencies of microbiological laboratory in the diagnostics of the diseases of microbial origin.
PrintDisplayed: 21. 1. 2022 08:39