KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ and Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou (Olomouc-Slavonín (I) Settlement with Stroked pottery culture). 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 pp. ISBN 80-85037-21-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou
Name (in English) Olomouc-Slavonín (I) Settlement with Stroked pottery culture
Authors KAZDOVÁ, Eliška (203 Czech Republic, guarantor), Inna MATEICIUCOVÁ (203 Czech Republic) and Jaroslav PEŠKA.
Edition 1. vyd. Olomouc, 209 pp. 2000.
Publisher ARF 2
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/00:00002821
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-85037-21-1
Keywords in English Ceramics; experiment; temperature; stroke-decorated; stone industry; distribution of stone raw material; technology
Tags ceramics, experiment, stone industry, stroke-decorated, technology, Temperature
Changed by Changed by: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., učo 1938. Changed: 1/7/2009 15:53.
Abstract
Úvodní monografie předkládá fakta o nejstarším osídlení, které bylo zachyceno archeologickým výzkumem. Ze získaného souboru vypíchané keramiky byl vyčleněn soubor vzorků k technologickému zhodnocení keramické produkce. Monografie je výběrem metod, terminologií i celkovým zpracováním určena především odborníkům - archeologům. Je však použitelná i pro širší okruh zájemců o dávnou historii Olomoucka, pro každého koho zajímají nové poznatky o sídlištních poměrech v mladší době kamenné na Moravě.
Abstract (in English)
The thin-walled ceramics (pear-shaped vessels and bowls) was made without measurable amounts of temper (grog), from which it flows that these forms which much more difficult to work in later stages of production , i.e. shaping, drying and firing. The thick-walled kettle-shaped vessels have a high amount of temper in the form of angular grains of quartz. The source of this temper can be assumed to have been the layer of crystalline cobbles dividing the loess from Pleistocene clays (Zapletal 1996, 1). The cobble were probably mechanically crushed, sorted and subsequently added to the raw material. The firing temperature in the collection of ceramics being examined is convincing evidence for the existence of specialized firing kilns (Kovárník 1988). Heating structures or bread ovens were clearly not used for firing as experiments with these items have shown a temperature range from 50-250 C (Petrasch 1986, 33-83). An important phenomenon is the difference in the firing temperatures of thin-walled forms and the rough, kettle-shaped vessels. The kettle-shaped vessels were fired at temperatures ranging from 850-1000 C, while the thin-walled forms show a wide range of firing temperatures, from 200-900 C. In one case, a shard had not been fired at all. Stroke-decorated ceramics analyzed in other areas also show a fairly wide range of firing temperatures.
Links
MSM 142100001, plan (intention)Name: Centrum archeologickrch výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 10/12/2019 03:19