SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie - Nádory respiračního traktu. In Rukověť základů praktické interny. Brno: Vydavatelství MU, 2001. p. 133-141. ISBN 80-210-2561-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pneumologie - Nádory respiračního traktu
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana.
Edition Brno, Rukověť základů praktické interny, p. 133-141, 2001.
Publisher Vydavatelství MU
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-210-2561-1
Changed by Changed by: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., učo 1808. Changed: 26. 2. 2003 12:20.
PrintDisplayed: 8. 3. 2021 11:39