RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kde ty všechny děti jsou?
Název anglicky Where have all the children gone?
Autoři RABUŠIC, Ladislav.
Vydání I. Praha, 261 s. EDICE STUDIE, 2001.
Nakladatel SLON
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/01:00005016
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86429-01-6
Klíčová slova anglicky Fertility; below replacement fertility; Second demographic transtion; value change; rational choice theory; value of children; population policy
Štítky below replacement fertility, Fertility, population policy, rational choice theory, Second demographic transtion, value change, value of children
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 12. 12. 2001 12:49.
Anotace
Kniha hledá odpovědi na otázky, proč se v průběhu 90. let v České republice tak podstatným způsobem snížila sňatečnost a porodnost. Hlavní tezí, kterou kniha rozvíjí, je, že primární příčinou těchto demografických změn je výrazná hodnotová proměna české mládeže, která vede k novému chápání významu partnerského soužití, sňatku, rodinného života a plození dětí. Výklad je veden v rámci teorie druhé demografické transice, která se odehrává v západních zemích od konce 60. let. Kniha ukazuje, že současný český demografický vývoj je logickou součástí modernizace české společnosti, která je výsledkem probíhající společenské transformace.
Anotace anglicky
The book seeks to answer questions why there has been such a deep decrease in nuptiality and fertility in the Czech Republic during the 1990s. Its main thesis is that the primary cause of these demographic changes is fundamental value change among the Czech youth which leads to new perception of the meaning of dyadic partnership, marriage, family life and children. The narrative of the book follows the lines of the Second demographic transition which has been occurring in the Western countries from the late 1960s. The book shows that current Czech demographic trends are logical consequences of modernisation of Czech society triggered of by social transformation.
Návaznosti
GA403/99/0326, projekt VaVNázev: European Values Study 1999 - Česká republika
Investor: Grantová agentura ČR, European Values Study 1999 - Česká republika
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Děti, mládež a rodina v transformaci
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 18:06