BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr; KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Pergolid mesylát (Permax) jako adjuvantní léčba Parkinsonovy nemoci - prospektivní, otevřená, šstiměsíční studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 4, s. 231-236. ISSN 1802-4041.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pergolid mesylát (Permax) jako adjuvantní léčba Parkinsonovy nemoci - prospektivní, otevřená, šstiměsíční studie
Název anglicky Pergolide Mesylate (Permax) as Adjuvant Treatment of Parkinson's Disease - Prospective, Open 6-month Study
Autoři BAREŠ, Martin (203 Česká republika, garant), Ivan REKTOR (203 Česká republika), Petr; KAŇOVSKÝ (203 Česká republika), Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, ČLS, 2001, 1802-4041.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.041
Kód RIV RIV/00216224:14110/01:00005171
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Pergolid; adjuvantní; Parkinsonova nemoc
Klíčová slova anglicky pergolide; add-on therapy; Parkinson disease
Štítky add-on therapy, Parkinson disease, pergolide
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., učo 1073. Změněno: 30. 6. 2009 22:51.
Anotace
24 pacientů s sidiopatickou Parkinsonovou nemocí bylo prospektivně sledováno v období 6 měsíců k ověření účinnosti a výskytu nežádoucích účinků preparátu pergolid mesylát (Permax).
Anotace anglicky
Twenty-four patients with idiopathic Parkinson's disease were followed up perspectively during a 6-month period to test the incidence of undesirable effects of the preparation pergolide mesylate (Permax).
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2023 08:41