VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. (General Medical Microbiology.). 1st ed. Brno: Neptun, 2001, 247 pp. ISBN 80-902896-2-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lékařská mikrobiologie obecná.
Name (in English) General Medical Microbiology.
Authors VOTAVA, Miroslav.
Edition 1. vyd. Brno, 247 pp. 2001.
Publisher Neptun
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-902896-2-2
Keywords in English Medical microbiology; general - basic features of bacteria - microbes and macroorganism - innate immunity - acquired immunity - pathogenicity and virulence - microbes and environment - sterilization and disinfection - antimicrobial substances - artificial immunization - microbiological examinations - fundamentals of clinical microbiology
Tags medical microbiology
Changed by Changed by: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Changed: 20/2/2002 11:56.
Abstract
Určeno pro pregraduální i postgraduální studium lékařské mikrobiologie. Po historicky zaměřeném úvodu následuje obecná lékařská bakteriologie. Třetí kapitola se týká vztahu mezi mikroby a makroorganismem, čtvrtá vrozené a pátá získané imunity proti infekcím. V šesté kapitole jsou podrobně popisovány faktory patogenity a virulence. Sedmá se zabývá vztahy mezi mikroby a prostředím, osmá sterilizací a dezinfekcí. V deváté jsou popisovány antimikrobiální léčiva, v desáté imunizace proti infekčním chorobám. Jedenáctá přináší přehled vyšetřovacích postupů lékařské mikrobiologie a dvanáctá stručný nárys mikrobiologie klinické. Následuje seznam použité literatury, rejstřík, seznam tabulek a vyobrazení a několik slov závěrem.
Abstract (in English)
Meant for the pregradual and postgradual students of medical microbiology. After a historical preface, the general medical bacteriology follows. Chapter three concerns the relation between microbes and macroorganism, four the innate immunity and five the acquired immunity against infectious diseases. Chapter six deals in detail with factors of pathogenicity and virulence. Chapter seven concerns relations between microbes and their environment, eight disinfection and sterilization. In chapter nine antimicrobial drugs are described, in chapter ten arteficial immunization against infectious diseases. Chapter eleven is a review of methods of medical microbiology and the last chapter shows an outline of clinical microbiology. The book ends with the list of employed bibliography, index, lists of tables and illustrations and few concluding words.
PrintDisplayed: 20/5/2024 09:12