SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova (Beauty, art and education). 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 pp. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krása, umění a výchova
Name (in English) Beauty, art and education
Authors SPOUSTA, Vladimír.
Edition 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno, 130 pp. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62, 1995.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 80-210-1196-3
Keywords in English beauty; art; education; aesthetic education; values; norms; ideals; noetic values; ethical values; aesthetic values; value system; value orientation; perception of the work of art; experience of the work of art; comprehension of the work of art; evaluation of the work of art; personal functions of art; social functions of art; kitsch as pseudo-art; teacher specializing in art education; personal characteristics of the teacher
Tags aesthetic education, aesthetic values, art, beauty, Education, ethical values, ideals, kitsch as pseudo-art, noetic values, norms, personal functions of art, social functions of art, value orientation, value system, values
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc., učo 36642. Changed: 16/5/2002 14:23.
Abstract
Syntetická monografie se zabývá podstatou krásy, jejím vztahem k výchově a podrobně zkoumá význam umění v životě jedince i společnosti a klasifikuje personální a sociální funkce umění. Pojednává tyto problémové okruhy: vědomí souvislostí a mnohorozměrnosti, hodnoty, normy a ideály, hodnoty estetické a etické, hodnotový systém, estetická výchova a estetická pedagogika, recepce a hodnocení uměleckého díla, Komenský a výchova uměním a otázky geneze, variability a symptomů kýče. Celá práce ústí v analýze osobnosti učitele uměnovýchovné specializace a zdůrazňuje syntetickou povahu učitelské profese, význam kvalitní přípravy učitelů a důležitost rozvoje kreativity jako její integrující složky.
PrintDisplayed: 9/12/2021 08:20