NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecná biologie pro lékařské fakulty
Name (in English) General Biology for Medical Faculties
Authors NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ.
Edition 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany, 554 pp. 2000.
Publisher H+H
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-86022-46-3
Keywords in English biology; cell biology; molecular biology; human genetics
Tags Biology, Cell Biology, human genetics, molecular biology
Changed by Changed by: prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c., učo 2306. Changed: 11/11/2002 15:11.
Abstract
organizovanost živých soustav, molekulární a buněčná biologie, biologie virů, vertikální přenos genetické informace u mnohobuněčných organismů, biologie populací, evoluce živých soustav, podstata života
Abstract (in English)
organisation of living systems, molecular and cell biology, biology of viruses, vertical transmission of genetic information in Metazoa, population biology, evolution of life, nature of life
PrintDisplayed: 20/1/2021 12:01