MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současná česká stylistika
Název anglicky Stylistics of the Contemporary Czech Language
Autoři MINÁŘOVÁ, Eva (203 Česká republika), Marie KRČMOVÁ (203 Česká republika, garant), Jan CHLOUPEK (203 Česká republika) a Marie ČECHOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, 342 s. none, 2003.
Nakladatel ISV nakladatelství
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/03:00008552
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-86642-00-3
Klíčová slova anglicky czech stylistics
Štítky czech stylistics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 29. 11. 2006 13:54.
Anotace
Kolektivní monografie navazuje na starší práci Stylistika současné češtiny týchž autorů. Zachovává základní rozvržení látky, ale doplňuje výklady jednotlivých kapitol. Větší úpravy jsou v části Styl a stylistika (I/2) a Teorie funkčních stylů (I/5). Vzhledem k vývoji pojetí a změnám v dané komunikační oblasti byla upravena kapitola o stylu odborném (VII) a o stylu publicistickém (IX) a v souvislosti s tím byly rozšířeny výklady o stylu rétorickém (X). Ve shodě s vývojem jazykové situace byla přepracována část podkapitoly Poloútvary národního jazyka (II/3), upřesněn a nově strukturován byl výklad Slohotvorné činitele (III), podkapitola Slohová charakteristika prostředků lexikálních (V/5), kapitola o kompozici jazykových projevů (.....), kapitola Mluvenost jako konstituující faktor projevu (VI) a připojeny kapitoly o homogenosti a heteregennosti stylu a o vazbách české stylistice ve slovanském rámci (....). Také ostatní části knihy byly znovu promýšleny a výklady upřesněny. O nové položky byla doplněna bibliografie jednotlivých kapitol, naopak některé dnes méně aktuální práce byly vyřazeny.
Anotace anglicky
překládá se
Návaznosti
GA405/02/0349, projekt VaVNázev: Kontrastivní studium věcných textů
Investor: Grantová agentura ČR, Kontrastivní studium věcných textů
VytisknoutZobrazeno: 20. 2. 2024 23:32