KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Náš přístup k regionální chemoterapii jater. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater Plzeň 11.-12.6.2003 - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag sro, Bolzanova 5, 320 25Plzeň, 2003. s. 23. ISBN 80-7177-794-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náš přístup k regionální chemoterapii jater
Název anglicky Our approach to regional liver chemotherapy
Autoři KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK.
Vydání 1. vyd. Plzeň, Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater Plzeň 11.-12.6.2003 - Abstrakta, s. 23-23, 2003.
Nakladatel Euroverlag sro, Bolzanova 5, 320 25Plzeň
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-7177-794-3
Klíčová slova anglicky regional chemotherapy; liver; metastases; tumours
Štítky Liver, metastases, regional chemotherapy, tumours
Změnil Změnil: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D., učo 18004. Změněno: 21. 6. 2003 14:34.
Anotace
Regionální chemoterapie zvyšuje efekt chemoterapie. Zásadním přespokladem její úspěšnosti je správné zavedení katetru, a 100% perfuze jater. U nás upřednostňujeme perkutánní přístup implantace. Jednak je preciznější ošetření anatomických anomálií cévního zásobení jater, jednak je metoda komfortnější pro pacienta. Navíc umožní pooperačně rozvahu, zda není výhodnější použít chemoembolizace, která při chirurgickém zavedení katetru není možná. Přednáška referuje o vývoji perkutánní techniky a o jejích výsedcích na pracovišti FN brno - Bohunice
Anotace anglicky
Regional chemotherapy promotes efficacy of chemotherapy. Proper placement of cathether within a.hepatica and full liver perfusion is essential. We prefere percutaneous implantation. The reason is more accurate placement of the cathether and management of anatomical anomalies of vascular system of liver, and more comfortable application for the patient. Moreover, it enables later decision on the engagement of the chemoembolistion which is unpossible in surgical cathether implantation. This paper persents the development of this technique and its results at Faculty Hospital Brno - Bohunice
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 20:50