KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ. Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plze%n: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 19. ISBN 80-7177-794-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí
Název anglicky Lowering blood lossin great liver resections
Autoři KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ.
Vydání 1. vyd. Plze%n, Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta, s. 19-19, 2003.
Nakladatel Euroverlag s.r.o.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-7177-794-3
Klíčová slova anglicky liver resections; blood loss; haemodilution; hypovolemia; spinal anaesthesy
Štítky blood loss, haemodilution, hypovolemia, liver resections, spinal anaesthesy
Změnil Změnil: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D., učo 18004. Změněno: 21. 6. 2003 16:11.
Anotace
Krátkodobě nejzávěžnějším prognostickým faktorem po velkých jaterních resekcích jsou peroperační krevní ztráty. Jejich minimalizaci lze dosáhnout kromě precizně zvládnuté techniky operování a užitím některých nových metod disekce jaterního parenchymu včetně waterjet techniky také totální vaskulární exkluzí jater, nebo hypovolemickým vedením anestezie. Nízkého CVP kze dosáhnout restricí tekutin předoperačně, hemodilucí na začátku operace, epidurální anestezií, + farmakologicky. Jsou popsány vlastní výsledky s použitím všech těchto technik a srovnány s výsledky před jejich rutinním užíváním.
Anotace anglicky
The most important short term prognosis factor after giant liver resections is blood loss. Its lowering can be achieved besides the prefect surgical technique and some new techical methods of dissecting the liver tissue including water-jet by total vascular liver exclusion or by hypovolemic anaesthesy. Low CVP can be reached with oral liquids restriction in preoperative period, with haemodilution at the beginning of the surgery, with combination with spinal anaesthesy and pharmacologically. Ther results with all the techniques are described and compared to that before their general usage.
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 23:41