VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s. Výzkumné zprávy.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu.
Název anglicky The elderly and social measures in the eyes of public
Autoři VIDOVIĆOVÁ, Lucie (203 Česká republika), Ladislav RABUŠIC (203 Česká republika, garant) a Martina MAZÁČOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Praha, 67 s. Výzkumné zprávy, 2003.
Nakladatel Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/03:00008411
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky The elderly; social policy; ageing; public opinion; retirement
Štítky ageing, public opinion, retirement, social policy, The elderly
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 7. 1. 2004 15:48.
Anotace
Zpráva zpracovává výstupy z české databáze mezinárodního šetření Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies (Druhý evropský srovnávací výzkum akceptace populačních politik) pro Českou republiku a oblast stárnutí. Zpráva se zabývá především následujícími oblastmi: Postoji ke stárnutí společnosti, definicemi stáří v pohledu veřejnosti,percepcí seniorů ve společnosti, pozicí seniorů v primární sociální struktuře, problematikou důchodu a práce. Empirické šetření je uvedeno stručným exkurzem do demografické situace české společnosti a doplněno některými návrhy na sociálně-politická opatření ve zkoumaných oblastech.Celá zpráva je doplněna o přílohu nazvanou Současná institucionální struktura politiky aktivního stárnutí v České republice, která podává základní přehled o institucionální základně státní (sociální) politiky ve vztahu ke starším a starým osobám a o některých typech nestátních organizací působících ve zkoumané oblasti.
Anotace anglicky
The report presents results of empirical survey among a representative sample of Czech adult population on problems related with ageing society. It deals with questions such as attitudes towards the fact of population ageing, how the public defines old age, how are the elderly perceived, social status of the edlerly, and attitudes toward retirement and early retirement
Návaznosti
GA403/01/1099, projekt VaVNázev: Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
Investor: Grantová agentura ČR, Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 30. 5. 2023 10:41