RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 125-144. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte
Název anglicky The Cultural Climate in the Family and Children's Functional Literacy
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada (203 Česká republika, garant) a Ladislav RABUŠIC (203 Česká republika).
Vydání I. Brno, Modernizace a česká rodina, od s. 125-144, 20 s. Sociální studia, 2003.
Nakladatel Barrister & Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/03:00009386
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86598-61-6
Klíčová slova anglicky functional literacy; the family; education
Štítky Education, functional literacy, the family
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 7. 1. 2004 15:52.
Anotace
V tomto článku se pohybujeme v kontextu úvah o funkční gramotnosti a snažíme se nalézt odpověď na otázku, do jaké míry ovlivňuje kulturní klima v rodině čtenářskou gramotnost dětí. Využíváme k tomu data z mezinárodního projektu International Adult Literacy Survey (IALS). Jelikož projekt měřil pouze čtenářskou gramotnost rodičů, nikoliv však dětí, museli jsme pro odhad čtenářské gramotnosti dětí použít zástupný indikátor, a to frekvenci čtení dítěte doma ve volném čase - s předpokladem, že vysoká frekvence čtení vede také k vysoké úrovní čtenářské gramotnosti. Analýza je zpracována nejen pro českou situaci, ale pro srovnání také pro Finsko a Maďarsko. Výsledky naznačují, že charakteristiky kulturního klimatu rodinného prostředí na čtenářství dětí v České republice příliš nepůsobí.
Anotace anglicky
This paper considers the context of the functional literacy of the child and attempts to find an answer to the question of the extent to which the cultural climate in the family influences the children literacy rate. Data from the international project, International Adult Literacy Survey (IALS) are used. This project only measured parents literacy, not that of children. In order to assess children reading literacy, it was necessary to use a substitute indicator, that of the frequency with which a child reads at home during free time. The assumption here is that a high frequency of reading also leads to a high level of reading literacy. Not only was the Czech situation analysed, but also that of Finland and Hungary, for the purpose of comparison. The results indicate that the characteristics of the cultural climate in the family do not overly impact children reading in the Czech Republic.
Návaznosti
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Děti, mládež a rodina v transformaci
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 08:02