MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS). V Brně: Soukromý tisk Masarykovy univerzity, 2001, 93 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS)
Authors MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC.
Edition V Brně, 93 s. 2001.
Publisher Soukromý tisk Masarykovy univerzity
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 05:12.
PrintDisplayed: 22/5/2024 22:27