SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA a Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, roč. 117, č. 2, s. 145-151. ISSN 0166-0934. 2004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus
Název česky Piezoelektrický biosensor pro sledování hybridizace v reálném čase a pro stanovení viru hepatitidy C
Autoři SKLÁDAL, Petr (203 Česká republika, garant), Carla SANTOS RICARDI (76 Brazílie), Hideko YAMANAKA (76 Brazílie) a Paolo COSTA (76 Brazílie).
Vydání Journal of Virological Methods, Amsterdam, Elsevier, 2004, 0166-0934.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.729
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00010106
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000220770200006
Klíčová slova anglicky Piezoelectric biosesnsor; DNA; Hepatitis C; PCR; Hybridization
Štítky DNA, Hepatitis C, hybridization, PCR, Piezoelectric biosesnsor
Změnil Změnil: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202. Změněno: 18. 1. 2005 10:40.
Anotace
The piezoelectric quartz crystal resonators modified with oligonucleotide probes were used for detection of hepatitis C virus in serum. The gold electrodes on either rough or smooth surface crystals were modified with a self-assembled monolayer of cystamine. After activation with glutaraldehyde, either avidin or streptavidin were immobilized and used for attachment of biotinylated DNA probes (4 different sequences). Thus prepared piezoelectric biosensors were used in a flow-through setup for direct monitoring of DNA resulting from the reverse transcriptase linked polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of the original viral RNA. The samples of patients with hepatitis C were analyzed and the results were compared with the standard RT-PCR procedure (Amplicor test kit of Roche, microwell format with spectrophotometric evaluation). The piezoelectric hybridization assay was completed in 10 min and the same sensing surface was suitable for repeated use.
Anotace česky
Piezoelektrický krystalový resonátor byl modifikován oligonukleotidovou probou a použit pro detekci virové nukleové kyseliny v seru. Biotinylované proby byly navázany na monovrstvu avidinu kovalentně vázanou na povrch zlatých elektrod. Virová RNA byla pomocí RT-PCR techniky převedena na DNA, které pak byly detekovány PZ biosensorem. Pro srovnání byly vzorky analyzovány také soupravou Amplicor firmy Roche (fotometrické stanovení na mikrodestičce).
Návaznosti
OC 518.30, projekt VaVNázev: Sledování interakcí biomakromolekul s biovrstvami v různých konformačních stavech pomocí piezoelektrických biosensorů
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Sledování interakcí biomakromolekul s biovrstvami v různých konformačních stavech pomocí piezoelektrických biosensorů
VytisknoutZobrazeno: 12. 4. 2024 15:57