BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, roč. 2004, č. 5, s. 675-687. ISSN 0143-0807. 2004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Small surprises in "rolling-physics" experiments
Název česky Malá překvapení v experimentech ve fyzice rotačního pohybu
Autoři BARTOŠ, Jiří (203 Česká republika, garant) a Jana MUSILOVÁ (203 Česká republika).
Vydání European Journal of Physics, GB, European Journal of Physics, 2004, 0143-0807.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.660
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00030636
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000224447400010
Klíčová slova česky fyzika rotačního pohybu; demonstrační experimenty; tření; moment setrvačnosti
Klíčová slova anglicky rolling-physics; demonstration experiments; friction; inertia
Štítky demonstration experiments, friction, inertia, rolling-physics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 23. 6. 2009 22:19.
Anotace
In this paper a collection of popular demonstration experiments used in teaching mechanics of rotational motion at bachelor university level is presented. A correct but nevertheless elementary physical explanation is emphasized, leaving off some elaborate mathematical calculations. Some graphic outputs of numerical solutions are presented.
Anotace česky
V práci je prezentován soubor populárních demonstračních experimentů pro výuku mechaniky na bakalářské úrovni. Důraz je kladen na korektní, avšak elementární fyzikální výklad bez pracných matematických výpočtů. práce obsahuje grafické výstupy numerických výpočtů.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2024 22:14