SLANÝ, Antonín and Aleš FRANC. Globalization trends and economic policy. Public Policy and Administration. Vilnius: Law University of Lithuania, 2004, vol. 2004, No 3, p. 2-6, 6 pp. ISSN 1648-2603.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Globalization trends and economic policy
Name in Czech Globalizační tendence a hospodářská politika
Authors SLANÝ, Antonín (203 Czech Republic, guarantor) and Aleš FRANC (203 Czech Republic).
Edition Public Policy and Administration, Vilnius, Law University of Lithuania, 2004, 1648-2603.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Lithuania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/04:00012127
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English globalization; economic policy; role of the government; economic policy autonomy; interventionism; interests.
Tags economic policy, economic policy autonomy, globalization, interests., interventionism, role of the government
Changed by Changed by: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., učo 284. Changed: 14/1/2005 11:22.
Abstract
The paper deals with the role of economic policy and the role of the state in economy on the background of historic experience. It is particularly focused on the changing role of the state in the globalization process and the impact of recent globalization trends on economic and political decision-making.
Abstract (in Czech)
Stať se zabývá vlivem globalizačních tendencí na pojetí a roli hospodářské politiky. Charakterizuje některé významné směry ekonomické teorie a jejich pohled na roli státu v ekonomice v tomto kontextu. . Jsou zde rovněž podrobně analyzovány výhody a problémy, které globalizační tendence přináší.
Links
HB01-03, research and development projectName: Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU.
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Modern Society and Transformations
PrintDisplayed: 23/4/2021 12:33