SOJKA, Petr. Produkce filmů a DVD na PC - daleká budoucnost či dnešní realita? In E-learning příchází - sborník setkání SC0 2004. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 83-86, 4 s. ISBN 80-210-3409-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Produkce filmů a DVD na PC - daleká budoucnost či dnešní realita?
Název anglicky Movie and DVD production on a PC -- futurism or today's reality?
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Brno, E-learning příchází - sborník setkání SC0 2004, od s. 83-86, 4 s. 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW plný text článku v PDF
Kód RIV RIV/00216224:14330/04:00010265
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 80-210-3409-2
Klíčová slova anglicky digital movie production; PC; DVD preparation; movie publishing
Štítky digital movie production, DVD preparation, movie publishing, PC
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 30. 6. 2007 00:59.
Anotace
V~článku jsou prezentovány zkušenosti s~DTMP (DeskTop Movie Publishing/Production), získané v~letech 1999 až 2004 v~rámci vedení předmětu PV113 Softwarové elektronické publikace při budování Laboratoře elektronických a multimediálních aplikací FI~MU. Na příkladech vzniklých produktů (CD Všech pět pohromadě, DVD se snímky tří realizovaných filmových studentských festivalů se snímky vytvořenými studenty na FI MU) budou shrnuty podstatné aspekty přípravy a realizace nízkorozpočtových multimediálních projektů v~akademickém prostředí. Aktuální stav možností multimediální produkce je srovnán s~přechodem postupů DTP ze specializovaných studií na stůl autora v~minulém století a budou diskutovány důsledky z~tohoto přechodu plynoucí.
Anotace anglicky
We present experience with the DTMP (DeskTop Movie Publishing/Production), gained during 1999 - 2004 when teaching PV113 Software electronic publishing within creation of Laboratory of electronic and multimedia applications (LEMMA) FI. On the examples of three final products (CD Všech pět pohromadě, DVD with movies from three realized movie festivals with movies created by students at FI MU) we will summarize key aspects of preparation and realization of low budget multimedia projects in academia. Possibilities of multimedia production is compared with the move of DTP from specialized studios on the desk of author.
Návaznosti
MSM 143300003, záměrNázev: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2019 06:33