BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction
Název anglicky Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction
Autoři BLATNÝ, Marek (203 Česká republika, garant), Martin JELÍNEK (203 Česká republika), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika) a Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Studia Psychologica, Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, 0039-3320.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.274
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00011589
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000223047800002
Klíčová slova anglicky self-esteem; life satisfaction; five-factor model; discriminant validity
Štítky discriminant validity, five-factor model, life satisfaction, self-esteem
Změnil Změnila: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr., učo 2243. Změněno: 7. 10. 2004 12:18.
Anotace
Studie se zabývá diskriminační validitou sebehodnocení a životní spokojenosti. Diskriminační validita byla zkoumána prostřednictvím vztahů sebehodnocení a životní spokojenosti k dimenzím pětifaktorového modelu osobnosti. Výzkum byl proveden na souboru 700 českých adolescentů (58% žen, prům.věk 17 let v rozmezí od 16 do 21 let). Výpočty byly provedeny pro celý soubor a zvlášť pro dívky a chlapce a pro studenty různých typů škol (gymnázia, SOŠ, učiliště). Sebehodnocení a životní spokojenost jsou shodně spojeny s emoční stabilitou, extraverzí a svědomitostí. Jako diskriminující proměnná byla zjištěna přívětivost, která je předpokladem pouze životní spokojenosti, nikoliv sebehodnocení. Odlišnost mezi sebehodnocením a životní spokojeností je dále založena na jejich rozdílném vztahu k neuroticismu - i když se vztah realizuje stejným směrem, korelace mezi sebehodnocením a neuroticismem je signifikantně větší než korelace mezi neuroticismem a životní spokojeností.
Anotace anglicky
The present study deals with the question of discriminant validities od self-esteem and life satisfaction. The research had for aim to analyze the relationship of self-esteem and life satisfaction to factors of the five-factor model of personality and was carried out on a sample of 700 Czech adolescents. Both self-esteem and life satisfaction are connected with emotional stability, extraversion and conscientiousness. Agreableness is related to life satisfaction, but not to self-esteem. The divergence betwen self-esteem and life satisfaction, but not to self-esteem. The divergence between self-esteem and life satisfaction is also based on the difference between the closeness of their relations towards neuroticism-the correlation between self-esteem and neuroticism is significantly higher than that between life satisfaction and neuroticism.
Návaznosti
GA406/02/1040, projekt VaVNázev: Předpoklady životní spokojenosti současné adolescenční mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 11. 12. 2019 01:48