Informační systém MU
POLČÁK, Radim and Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace (In part about e-contracting). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, Roč. 12, č. 18, p. 683-686. ISSN 1210-6410. 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K některým právním otázkám e-kontraktace
Name (in English) In part about e-contracting
Authors POLČÁK, Radim and Bohumír ŠTĚDROŇ.
Edition Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck, 2004, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English e-contracting; e-business
Tags e-business, e-contracting
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 11/2/2005 14:45.
Abstract
Článek mapuje právní úpravu některých problematických otázek spojených s uzavíráním smluv v prostředí informačních sítí.
Abstract (in English)
The article briefly examines chosen problematic areas of contracting in cyberspace.
Displayed: 14/4/2024 17:01