Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, vol. 1, No 1, 16 pp. ISSN 1822-3532. 2007.

  2005

  1. KLAPALOVÁ, Alena and Martin KRIŠTOF. E-business implementation and small and micro enterprises. In IMEA2005 Conference Proceedings. 1st ed. Liberec: TU Liberec, Ekonomická fakulta. p. 60-60. ISBN 80-7083-929-5. 2005.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. ICT a e-business v malých podnicích (ICT and e-business in the small enterprises). Praha: Economia. Moderní řízení. 2005.
  3. KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University. p. 252-268, 16 pp. ISBN 9986-19-735-X. 2005.

  2004

  1. POLČÁK, Radim and Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace (In part about e-contracting). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, Roč. 12, č. 18, p. 683-686. ISSN 1210-6410. 2004.
  2. ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách (Marketing utilization of Internet in small enterprises). In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1st ed. Praha: Nakladatelství Oeconomica. p. 34-34. ISBN 80-245-0809-5. 2004.

  2003

  1. STEHLÍK, Antonín. Cesta z euforie (Value chain). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 95-98. ISBN 80-210-3100-X. 2003.
  2. STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů (The innovation of inbound logistics systems). In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec. p. 104-111. ISBN 80-7083-698-9. 2003.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. B2B Markets as an Opportunity for SME. Inspiration from EU. In Small and medium firm management with computer support. 1st ed. Brno: VUT fakulta podnikatelská. p. 19-25. ISBN 80-86510-56-5. 2002.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnotové řetězce a hodnotové sítě (Value networks and value chains). In Systémové řízení. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 248-250. ISBN 80-210-2831-9. 2002.
  3. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu (E-business changes of marketing). In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave. p. 400-402. ISBN 80-225-1583-3. 2002.
Display details
Displayed: 21/4/2024 17:12